Is een ongevallenverzekering wettelijk verplicht?

U bent als werkgever verplicht tot goed werkgeverschap. U moet dus goed voor uw werknemers zorgen. Een ongevallenverzekering is daar onderdeel van. Wanneer een werknemer een ongeval krijgt waardoor hij invalide is of zelfs komt te overlijden dan wilt u dit natuurlijk compenseren.

Meer antwoorden

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag?

Neem dan contact met ons op.
Vestiging Ilpendam