Valt een fietsongeluk ook onder mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aansprakelijkheidsverzekering. Niet in alle gevallen wordt een fietsongeluk gedekt. Wanneer u de schade heeft veroorzaakt is de schade van de andere weggebruiker wellicht wel gedekt, maar de schade aan uw eigen fiets in veel gevallen niet.

Meer antwoorden

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag?

Neem dan contact met ons op.
Vestiging Ilpendam