Hoe wordt de hoogte van de uitkering bepaald?

Een ongevallenverzekering is een sommenverzekering. De verzekeraar kijkt hierbij niet naar de werkelijk geleden schade, maar betaalt een van tevoren afgesproken bedrag uit. Hierbij hangt de hoogte van het bedrag af van de mate van invaliditeit bij blijvende invaliditeit.

Meer antwoorden

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag?

Neem dan contact met ons op.
Vestiging Ilpendam