Keert een gezinsongevallenverzekering ook uit wanneer ik invalide raak als gevolg van een ziekte?

Nee, wanneer u blijvend invalide wordt als gevolg van een ziekte dan keert de verzekering niet uit. Hiervoor kunt u andere verzekering afsluiten zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een adviseur van de Jong & Tump kan u hier advies over geven.

Meer antwoorden

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag?

Neem dan contact met ons op.
Vestiging Ilpendam