Aansprakelijkheids verzekering voor kinderen na een scheiding

20 juni 2023
Aansprakelijkheids verzekering voor kinderen na een scheiding

Wanneer u getrouwd bent of samenwoont met uw partner en kinderen dan heeft u samen een aansprakelijkheidsverzekering. De dekking van deze verzekering geldt voor het hele gezin. U heeft er geen omkijken naar. Wanneer u gaat scheiden dan veranderen er veel zaken, ook binnen uw verzekeringen. Het is belangrijk om goed na te kijken of alles nog goed geregeld is, zodat u niet voor verrassingen komt te staan wanneer er iets misgaat.

Aansprakelijkheidsverzekering voor uw gezin

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor materiële en immateriële schade veroorzaakt aan derden. Wanneer u deze voor uw gezin afsluit dan bent u als verzekeringnemer gedekt, net als uw partner waar u mee samenwoont en de ongehuwde thuiswonende kinderen. Wanneer u gaat scheiden dan verandert de samenstelling van uw gezin en dit kan gevolgen hebben voor de dekking bij schadeverzekeringen.

Aansprakelijkheidsrecht

Wanneer u gaat scheiden dan ligt de aansprakelijkheid van het kind tot 14 jaar nog steeds bij beide ouders. Na een scheiding kunt u als ouder individueel aansprakelijk gesteld worden voor de schade veroorzaakt door uw kind. Ook wanneer het kind voor het grootste deel van de tijd bij één van de ouders woont, kan de andere ouder nog steeds aansprakelijk worden gesteld. Het is daarom zeer belangrijk dat beide ouders een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten waarop het kind is meeverzekerd.

Ouderschapsplan

Zelfs wanneer in een ouderschapsplan is vastgelegd dat één van de ouders een aansprakelijkheidsverzekering afsluit met dekking voor het kind, is dit niet voldoende. Het ouderschapsplan is een afspraak tussen de ouders waar ‘buitenstaanders’ niets mee te maken hebben. De benadeelde partij kan u als ouder nog altijd aansprakelijk stellen voor de schade. In dit geval moet u de helft van de schade zelf betalen, en wordt de andere helft door de aansprakelijkheidsverzekering van uw ex-partner betaald.

Aansprakelijkheid vanaf 15 jaar

Wanneer uw kind 15 jaar of ouder is, kan het zelf aansprakelijk gesteld worden voor de schade die is gemaakt. Het kind behoort echter nog altijd tot uw huishouden en het is van belang dat u als gescheiden ouders een aansprakelijkheidsverzekering heeft met gezinsdekking zodat de kosten zijn gedekt wanneer er iets misgaat. Wanneer dit niet het geval is, moet het kind het bedrag zelf betalen en dat levert vaak grote problemen op. Dus ook in deze situatie moet u er als ouder voor zorgen dat u een goede aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, waarbij het kind ook binnen de dekking valt.

Meer informatie over de gezinsaansprakelijkheidsverzekering

Het premieverschil bij een aansprakelijkheidsverzekering voor een alleenstaande of een gezin is niet groot. Daarom kunt u het beste het zekere voor het onzekere nemen. Wilt u weten of u een goede dekking heeft bij uw aansprakelijkheidsverzekering? Maak een afspraak bij een adviseur van de Jong & Tump. Wij helpen u graag zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Meer informatie?